Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

 

 

Regulamin

IV HUNTERS Grodziskiego

Mini Półmaratonu „Słowaka”

 

I Cel

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2. Uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia zdrowego stylu życia.

3. Propagowanie wychowawczych aspektów uprawiania sportu.

 

II Organizator

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

 

III Termin i miejsce

1. 11 czerwca 2022 r. (sobota) godz.16:00.

2. Biuro zawodów – Boisko Liceum Ogólnokształcącego 13:00 – 15:00

3. Wymarsz spod Liceum Ogólnokształcącego 15.20

 

IV Trasa biegu

1. Trasa biegu przedszkolaków oraz dzieci rocznik 2013 – 2014: Start Stary Rynek, Mickiewicza, Wawrzyniaka, meta Stary Rynek - kategoria A, B oraz przedszkolaki - 300 m

2. Trasa biegu dzieci rocznik 2012 i starsze: Start Stary Rynek, Mickiewicza, Wawrzyniaka, Rondo Tuszyńskiego, pl Św. Anny, Garbary, Rondo Jana Pawła II, Poznańska, meta Stary Rynek

- kategorie C, D, E, F jedno okrążenie - 900 m

- kategorie G i H dwa okrążenia - 1800 m

V Klasyfikacja

1. Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:

A. Rocznik 2013 – 2014 dziewczęta

B. Rocznik 2013 – 2014 chłopcy

C. Rocznik 2011– 2012 dziewczęta

D. Rocznik 2011 - 2012 chłopcy

E. Rocznik 2009 - 2010 dziewczęta

F. Rocznik 2009 – 2010 chłopcy

G. Rocznik 2007 – 2008 dziewczęta

H. Rocznik 2007 – 2008 chłopcy

 

VI Bieg przedszkolaków

1. W biegu uczestniczyć mogą wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym - rocznik 2015 i młodsi. Dozwolona jest pomoc rodziców. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. W biegu tym nie będzie prowadzona klasyfikacja.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

1. Zawodnicy którzy zgłoszą się do biegu otrzymają w biurze zawodów numer startowy.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie medal pamiątkowy.

3. Za zajęcie miejsca I-III w kategorii wiekowej zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

 

VIII. Zgłoszenia do biegu

1. Zgłoszenia do biegu dokonują opiekunowie (rodzice, nauczyciele. opiekunowie prawni ) poprzez portal zapisowy firmy DataSport.

2. Zapisy internetowe trwają od 16 maja do 31 maja.

3. Istnieje możliwość zapisu w dniu zwodów w biurze zawodów.

4. Opłata startowa dla wszystkich grup wiekowych wynosi 10 zł . Prosimy o dokonanie opłaty na konto Gminy Grodzisk Wielkopolski nr 08 9063 0008 0000 0011 1100 0028

5. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych - wzór zgody do pobrania ze strony www.polmaratongrodzisk.pl

6. Weryfikacja zawodników oraz odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów 11 czerwca w godzinach do 13:00 – 15:00

7. Za weryfikację zgłoszonych grup odpowiedzialni są opiekunowie. W przypadku zgłoszeń indywidualnych wymagana jest weryfikacja osobista.

IX Postanowienia końcowe

1. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zawodników podczas trwania imprezy, aż do jej oficjalnego zakończenia.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie zawodów ze względów pandemicznych.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

6. Kontakt:

- dyrektor biegu: Marek Małecki tel. 606902644 email: m.malecki@grodzisk.wlkp.pl

- kierownik biura zawodów: Katarzyna Graf tel. 606907073 email k.graf@grodzisk.wlkp.pl

X Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Z administratorem można skontaktować się mailowo: abi@polmaratongrodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Mini Półmaratonie Słowaka, a także wręczenia nagród i podejmowania działań promocyjno - informacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

5. Uczestnik posiada:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w wydarzeniu.